IV Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz VIII Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz VIII Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz VIII Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

7-10 kwietnia 2021 ONLINE

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym i Komitetu Organizacyjnego z ogromną przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do udziału w IV Kongresie Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz VIII Zjeździe Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, które odbędą się w formie on-line we Wrocławiu w dniach 7-10 kwietnia 2021 roku. Celem naszej konferencji będzie przedstawienie zagadnień dotyczących zaburzeń ruchowych – od ich patogenezy, poprzez obraz kliniczny i aktualne klasyfikacje, współczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne, aż po opiekę paliatywną w schyłkowym okresie choroby. Forma konferencji pozwoli Państwu na aktywny kontakt z wykładowcami, a także na możliwość uczestniczenia w sesjach wideo.

Będziemy gościć uznanych specjalistów w dziedzinie diagnostyki klinicznej, neuroobrazowania, diagnostyki neuropsychologicznej oraz terapii zaburzeń ruchowych z Polski i zagranicy.

Mam nadzieję, że nasz Kongres zintegruje środowisko neurologów pasjonujących się trudną tematyką choroby Parkinsona, parkinsonizmów atypowych i innych zaburzeń ruchowych.

Dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Patronat Honorowy

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski