KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

KOMITET NAUKOWY:

dr Magdalena Boczarska–Jedynak

prof. dr hab. Andrzej Bogucki

dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM

prof. dr hab. Urszula Fiszer

prof. dr hab. Andrzej Friedman

dr hab. Agata Gajos

dr hab. Magdalena Koszewicz

dr hab. Dariusz Koziorowski

prof. dr hab. Anna Krygowska–Wajs

prof. dr hab. Grzegorz Opala

prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar

dr Michał Schinwelski

dr hab. Joanna Siuda

prof. dr hab. Jarosław Sławek

dr Stanisław Szlufik

prof. Zbigniew Wszołek

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM

dr hab. Magdalena Koszewicz

dr Krzysztof Słotwiński

dr Ewa Koziorowska–Gawron

lek. Paulina Papier

lek. Jakub Ubysz

lek. Justyna Korbecka