PREZENTACJE WIDEO

PREZENTACJE WIDEO

Wideoprezentacja powinna być zgłoszona w formie slajdów w PowerPoint z materiałami filmowymi.
Czas prezentacji nie może przekraczać 8 minut (maks. 10 slajdów), w tym materiał filmowy maks. 4 minuty.

Powinna zawierać następujące informacje:

  1. Autor, autorzy, afiliacja
  2. Tytuł prezentacji, który nie może sugerować rozpoznania
  3. Wywiad i obraz kliniczny
  4. Film
  5. Dyskusja uwzględniająca wyniki badań pomocniczych, propozycje diagnostyki różnicowej
  6. Rozpoznanie

 Wszystkie zgłoszone wideoprezentacje zostaną ocenione przez Komisję Naukową. Wybrane przez Komisję Naukową prezentacje zostaną przedstawione na specjalnej sesji.

Termin zgłaszania prezentacji: 15 luty 2021 roku.

Wideoprezentacje proszę przesyłać na adres e-maila: a.wozniak@90consulting.pl z dopiskiem: WIDEOPREZENTACJA.