Kontakt

Agnieszka Woźniak
Ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa
e-mail: a.wozniak@90consulting.pl
tel.: 790 770 404

Rejestracja
e-mail: biuro@90consulting.pl
tel.: 511 66 19 66

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

 ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław
dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM
e-mail: slawomir.budrewicz@umed.wroc.pl

tel.: 71 734 31 00