Wykładowcy

Wykładowcy:

prof. Angelo Antonini – Parkinson Department at the Institute of Neurology, IRCCS San Camillo in Venice, Italy

prof. dr hab. Joanna Bladowska – Katedra Radiologii, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Bogucki – Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM – Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Joanna Cholewa – Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

prof. dr hab. Urszula Fiszer – Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

dr Jolanta Florczak–Wyspiańska – Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Friedman – Klinika Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski

dr hab. Agata Gajos – Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr hab. Agnieszka Gorzkowska – Katedra Neurologii, Klinika Neurorehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. Dorota Hoffman–Zacharska, prof. IMID – Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

dr hab. Piotr Janik – Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Ewa Koziorowska–Gawron – Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Dariusz Koziorowski – Klinika Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski

prof. dr hab. Anna Krygowska–Wajs – Klinika Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. dr hab. Leszek Królicki – Zakład Medycyny Nuklearnej  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. zdr. Dariusz Lewera – Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych, Grupa Wrocławska

mgr Tatiana Lewicka – Oddział Udarowy i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. Agata Mulak, prof. UM – Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Monika Rudzińska–Bar – Katedra Neurologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska – Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Sąsiadek – Katedra Radiologii, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek – Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Copernicus, Podmiot Leczniczy sp. z o. o.

dr hab. Joanna Siuda – Katedra i Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. Jarosław Sławek – Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Copernicus, Podmiot Leczniczy sp. z o. o.

dr Krzysztof Słotwiński – Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu  Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Stanisław Szlufik – Klinika Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski

dr hab. Paweł Tabakow, prof. UM – Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. Tobias Warnecke – Department of Neurology, University Hospital Münster , Germany

prof. M.D., Zbigniew Wszołek – Consultant Haworth Family Professor in Neurodegenerative Diseases, Professor of Neurology, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida, USA

dr hab. Daniel Zielonka – Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. Anna Zimny, prof. UM – Katedra Radiologii, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu