Program

od 08:00 Rejestracja uczestników

Sesja edukacyjna 1.
Fenomenologia najczęstszych zaburzeń ruchowych (video)
Prowadzenie: Monika Rudzińska-Bar, Monika Figura

10.00-10.15 Parkinsonizm – Tomasz Chmiela

10.15-10.30 Dystonia – Paulina Konieczna

10.30-10.45 Drżenie – Magdalena Braszko

Sesja edukacyjna 2.
Fenomenologia najczęstszych zaburzeń ruchowych (video)
Prowadzenie: Sławomir Budrewicz, Jarosław Sławek

10.45-11.00 Pląsawica, balizm, atetoza – Łukasz Milanowski

11.00-11.15 Mioklonie – Jakub Kasprzak

11.15-11.30 Tiki – Mateusz Grycz

Sesja edukacyjna 3.
Terapia zaburzeń hiperkinetycznych
Prowadzenie: Andrzej Bogucki, Justyna Kaczyńska

11.30-11.45 Drżenie – Ewa Koziorowska-Gawron

11.45-12.00 Pląsawica – Andrzej Bogucki

12.00-12.15 Mioklonie – Agata Gajos

12.15-12.30 Tiki – Justyna Kaczyńska

Sesja edukacyjna  4
Jak napisać artykuł naukowy, aby został opublikowany
Prowadzenie: Zbigniew Wszołek, Jarosław Sławek, Sławomir Budrewicz

12.30-13.15 Dyskusja okrągłego stołu

13:15-13:35 Przerwa kawowa

SESJA NAUKOWA
Patogeneza choroby Parkinsona
Prowadzenie: Monika Rudzińska-Bar, Dariusz Koziorowski

13.35-13.55 Czynniki środowiskowe ryzyka choroby Parkinsona – Urszula Fiszer

13.55-14:15 Genetyczne czynniki ryzyka choroby Parkinsona – Dariusz Koziorowski

14.15-14.30 Wpływ cukrzycy na rozwój i nasilenie objawów choroby Parkinsona – Magdalena Boczarska-Jedynak

14.30-14:50 Czy choroba Parkinsona jest chorobą mózgu? – Monika Figura

14.50-15.00 Dyskusja

15:00 – 15:30
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

15:30 – 16:00
Walne Zebranie Członków Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

16:00-16:15 Przerwa kawowa

Otwarcie Zjazdu

16.15-16.45 Przywitanie uczestników. Podsumowanie upływającej kadencji Zarządu Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz plany na przyszłość
Piotr Janik, Sławomir Budrewicz

16.45-17.15 Leukoencefalopatia spowodowana mutacją w genie CSF1R – kryteria diagnostyczne i leczenie
– Zbigniew Wszołek

17.15-17.45 Lewodopa – czy wciąż numer 1 w terapii choroby Parkinsona?
Andrzej Friedman

17.45-18.00 Akademia Młodego Parkinsonologa – przywitanie uczestników, podsumowanie kursu
– Jarosław Sławek

18.00-19.00 Akademia Młodego Parkinsonologa – wręczenie certyfikatów ukończenia kursu, opinie uczestników na temat kursu
– Jarosław Sławek, Sławomir Budrewicz

19.00-21.00 Wspólne spotkanie uczestników Zjazdu i AMP (get together) – poczęstunek

 

 SESJA PLENARNA 1.
Rozpoznanie choroby Parkinsona
Prowadzenie: Grzegorz Opala, Joanna Siuda

08.00-08.20 Kryteria diagnostyczne choroby Parkinsona
Agata Gajos

08.20-08.40 Jak odróżnić chorobę Parkinsona od atypowego parkinsonizmu na pierwszej wizycie?
Monika Rudzińska-Bar

08.40-09.00 Jak odróżnić chorobę Parkinsona od drżenia samoistnego na pierwszej wizycie?
Sławomir Budrewicz

09.00-09.20 MR w diagnostyce zespołów parkinsonowskich
Edyta Maj

09.20-09.30 Dyskusja

09:30 – 09:40 Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA 2.
Joint session of IAPRD and Polish Society of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders and the Extrapyramidal Diseases Section of the Polish Neurological Society
         

Programme:  

09.40-09.45 President’s Message on IAPRD and Lisbon Congress
– Alberto Albanese

09.45-09.50 Message on membership and website of IAPRD
Jarosław Sławek

Session: 

Chairs: Piotr Janik (President of Polish Society of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders) and Jarosław Sławek (Secretary of IAPRD) 

09:50-10:15 „PD progression and biomarkers (update)” 
– Yaroslau Compta (Barcelona, Spain)

10:15-10:40 „Parkinson’s  Disease Subtypes: Do They Really Exist?”
– Carlo Colosimo (Terni, Italy)

10:40-11:05 „Switching and Combining Device-Aided Therapies in Advanced Parkinson’s Disease and safety of advanced treatments” 
– Maja Trost (Ljubljana, Slovenia)

11:05-11:20 Q&A

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa

WARSZTATY INTERAKTYWNE – SPONSOROWANE

11:40-12:10 Warsztat 1. Rola badania DaTSCAN w diagnostyce zaburzeń ruchowych  
– Piotr Janik

12:10-12:20 Przerwa kawowa

12:20-13:00 Warsztat 2. MRgFUS – kwalifikacja chorych z drżeniem samoistnym i drżenną postacią choroby Parkinsona na podstawie dostępnych wytycznych oraz dotychczasowych polskich doświadczeń     
– Stanisław Szlufik

13:00-13:10 Przerwa kawowa

13:10-13.25 Warsztat 3. Sukcesy terapii Botox w trudnych dystoniach – jak osiągnąć cele leczenia
–  Justyna Kaczyńska

13.25-13.40 Warsztat 4. Jak radzić sobie z trudnymi dystoniami
– Małgorzata Tyślerowicz

13:40-13:50 Przerwa kawowa

13.50-14.20 Warsztat 5. Praktyczne aspekty leczenia toksyną botulinową. Zaplanuj z Ekspertem leczenie dystonii szyjnej & spastyczności
– Małgorzata Dec-Ćwiek,  Justyna Gawryluk

14:20-14:30 Przerwa kawowa

 14:30-15.00 Warsztat 6. Spektrum zaburzeń neurologicznych w zespołach niedoboru witaminy B12 
– Jarosław Sławek

15.00-15.40 Przerwa obiadowa

11.30-13.15 Sesja plakatowa 1
Prowadzenie: Magdalena Boczarska-Jedynak, Michał Schinwelski

 • Justyna Kaczyńska, Piotr Janik. Zespół Gillesa de la Tourette’a – czy tiki zawsze wymagają leczenia?
 • Mateusz Grycz, Piotr Janik. Nieobsceniczne, społecznie nieakceptowalne zachowania w zespole Gillesa de la Tourette’a
 • Jarosław Dulski, Matthew C. Baker, Samantha A. Banks, Michael Bayat, Rose Bruffaerts, Gabriela Ortiz Cruz, Caio César Diniz Disserol, Kristen S. Fisher, N. J. Jainy, Bernadette Kálmán, Orhun H. Kantarci, Dmytro Maltsev, Catherine Middleton, Gabriela Novotni, Dijana Plaseska-Karanfilska, Salmo Raskin, Josiane Souza, Hélio A G Teive, Zbigniew K. Wszolek. Globalne występowanie i penetracja zaburzeń związanych z mutacjami genu CSF1R
 • Jarosław Dulski, MD, PhD, Devesh C. Pant, PhD, Magdalena Kwaśniak-Butowska, Dorota Hoffman-Zacharska, PhD, Zbigniew K. Wszolek, MD, Jarosław Sławek, MD, PhD. Poszerzenie spektrum klinicznego mutacji KIF5A: dystonia rodzinna w romskiej rodzinie
 • Daniel Zielonka. Enroll-HD wieloośrodkowe badanie obserwacyjne nad chorobą Huntingtona w Polsce
 • Daniel Zielonka. Chlorowodorek bewantololu w leczeniu zaburzeń ruchowych choroby Huntingtona
 • Barbara Zapała, Justyna Derbisz, Paulina Kaczmarska, Monika Rudzińska-Bar. Microbial dysbiosis is a contributing factor related to the neurodegeneration process. Differences in the intestinal microbiota profiles detected in Parkinson’s and Huntington disease patients
 • Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Dorota Regner, Aleksandra Kołtuniuk. Wpływ stanu odżywienia na jakość życia pacjentów z chorobą Parkinsona
 • Ewa Koziorowska-Gawron, Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Dorota Regner, Aleksandra Kołtuniuk. Wpływ nasilenia stresu i sposobów radzenia sobie z nim na jakość życia pacjentów z chorobą Parkinsona

13.15-15.00 Sesja plakatowa 2
Prowadzenie: Andrzej Friedman, Agata Gajos

 • Jarosław Dulski, Michael G. Heckman, Launia J. White, Elliot J. Cahn, Zbigniew K. Wszolek, Owen A. Ross. Jednoośrodkowe badanie nad stratyfikowanymi wskaźnikami ryzyka specyficznymi dla szlaków chorobowych w podtypych choroby Parkinsona
 • Jakub Malkiewicz, Joanna Siuda. Ocena zaburzeń autonomicznych w chorobie Parkinsona z dominującym drżeniem i drżeniu samoistnym
 • Magdalena Doręgowska-Stachera, Jakub Malkiewicz, Mateusz Toś, Joanna Siuda, Monika Rudzińska-Bar. Aparaturowa ocena zaburzeń układu autonomicznego w przebiegi choroby Parkinsona
 • Magdalena Doręgowska-Stachera, Jakub Malkiewicz, Mateusz Toś, Joanna Siuda, Monika Rudzińska-Bar. Zaburzenia snu i depresja. Czy fenotypy choroby Parkinsona mają istotny wpływ na nasilenie objawów pozaruchowych?
 • Paulina Golińska, Artur Sawicki, Michał Schinwelski, Łucja Bieleninik, MariolaBidzan. Przedni system uwagowy u osób z chorobą Parkinsona
 • Magdalena Wójcik-Pędziwiatr, Daria Hemmerling, Łukasz Walczak, Koleta Pelar, Miłosz Dudek, Weronika Skibicka, Mateusz Danioł, Paweł Jemioło, Krystyna Klahs, Monika Rudzińska-Bar. Ocena biomarkerów głosu w chorobie Parkinsona z zastosowaniem Systemu Rozszerzonej/Mieszanej Rzeczywistości
 • Łukasz Walczak, Magdalena Wójcik-Pędziwiatr, Dominik Rapacz, Koleta Pelar, Krystyna Klahs, Monika Rudzińska-Bar. Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego do oceny dysgrafii w chorobie Parkinsona
 • Koleta Pelar, Magdalena Wójcik-Pędziwiatr, Łukasz Walczak, Krystyna Klahs, Monika Rudzińska-Bar. Znaczenie oceny pupilometrycznej w chorobie Parkinsona

SESJA PLENARNA 3.
Leczenie choroby Parkinsona – SESJA SPONSOROWANA
Prowadzenie: Dariusz Koziorowski, Agata Gajos

15:40-16:00 Zastosowanie pramipeksolu w leczeniu choroby Parkinsona  
– Piotr Janik

16:00-16:20 Zastosowanie entakaponu w leczeniu późnej choroby Parkinsona  
– Piotr Janik

16:20-16:40 Rola riwastygminy w leczeniu otępienia
– Tomasz Gabryelewicz

16:40-17:40 Głęboka stymulacja mózgu:

16:40-17:00 Adoption of Remote Programming to extend access to DBS patients: a real world experience
– Stanisław Szlufik

17:00-17:20 Role i zadania w kwalifikacji i opiece nad pacjentem z DBS
– Tomasz Mandat

17:20-17:40 BrainSense – przełom w programowaniu DBS   
– Marcin Tutaj

17:40-18:00 Debata: Jak rozmawiać z pacjentem na temat kwalifikacji do terapii zaawansowanej i czy terapia Duodopą daje szansę na realne spełnienie oczekiwań pacjenta i jego opiekuna
Jarosław Sławek, Marta Bott-Olejnik

18:00-18:20 Debata: Terapia infuzyjna apomorfiną
Jarosław Sławek, Dariusz Koziorowski, Joanna Siuda
18:20-18:30 Dyskusja

18:30-18:45 Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA 4.
Leczenie choroby Parkinsona
Prowadzenie: Urszula Fiszer, Ewa Koziorowska-Gawron

18.45-19.05  Zasady i algorytmy farmakoterapii we wczesnej chorobie Parkinsona
Urszula Fiszer

19.05-19.25 Zasady i algorytmy farmakoterapii w późnej chorobie Parkinsona
Jarosław Dulski

19.25-19.45 Co lekarz w ogólnej poradni neurologicznej powinien wiedzieć o terapiach zaawansowanych
Joanna Siuda

19:45-20:05 Rehabilitacja w chorobie Parkinsona – kiedy, jaki schemat, dowody na skuteczność
Iwona Sarzyńska-Długosz

20:05-20:15 Dyskusja

SESJA PLENARNA 5.
Zaburzenia ruchowe u dzieci i młodzieży
Prowadzenie: Sergiusz Jóźwiak, Małgorzata Kamińska

08.00-08.20 Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu (PKAN) – Tomasz Kmieć

08.20-08.40 Dystonia z dobrą odpowiedzią na lewodopę – Dariusz Chmielewski

08.40-09.00 Zespół Gillesa de la Tourette’a – Anita Bryńska

09.00-09.20 Neurologia interwencyjna w zaburzeniach ruchowych u dzieci i młodzieży Małgorzata Kamińska

09.20-09.30 Dyskusja

09:30-10:15 SESJA VIDEO 1. Zaburzenia ruchowe u dzieci i młodzieży
Prowadzenie: Sergiusz Jóźwiak, Małgorzata Kamińska

 • Małgorzata Bilska, Katarzyna Włodarczyk. Zaburzenia ruchu u 5 letniej dziewczynki z rozpoznaniem autoimmunologicznego zapalenia mózgu
  Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Magdalena Szczęsna, Krystyna Szymańska. Wrodzony deficyt reduktazy dihydropterydynowej jako przyczyna postępującego zespołu pozapiramidowego
  Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Weronika Golec1, Joanna Taybert2, Krystyna Szymańska1. Kwasica glutarowa typu 1 – trudności diagnostyczne
  1 Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  2 Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Tomasz Dziuba, Michał Zawadka, Elżbieta Sołowiej, Krystyna Szymańska. Dystonia 28 (DYT-KMT2B) – różnice fenotypowe na przykładzie 3 pacjentów
  Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

10.15-10.30 Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA 6.
Synukleinopatie i taupatie
Prowadzenie: Grzegorz Opala, Andrzej Bogucki

10:30-10:50 Zanik wieloukładowy – nowe kryteria diagnostyczne – Joanna Siuda

10:50-11:10 Zaburzenia chodu w zaburzeniach ruchowych – Michał Schinwelski

11:10-11:30 Zaburzenia oddychania w chorobie Parkinsona i parkinsonizmach atypowych – Sławomir Budrewicz

11:30-11:40 Dyskusja

SESJA PLENARNA 7.
Zaburzenia ruchowe różne
Prowadzenie: Magdalena Boczarska-Jedynak, Anna Krygowska-Wajs

11.40-12.10  Zaburzenia ruchowe w czasie snu – Monika Rudzińska-Bar

12.10-12.40  Zaburzenia ruchowe pochodzenia obwodowego – Andrzej Bogucki

12.40-13.10 Funkcjonalne zaburzenia ruchowe – Jarosław Sławek

13.10-13.30 Dyskusja

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

SESJA PREZENTACJI USTNYCH
13:30-14:30 Prezentacje wybranych, najlepszych prac plakatowych
Prowadzenie: Dariusz Koziorowski, Michał Schinwelski

14.30-16.00 SESJA VIDEO 2.
Zaburzenia ruchowe u dorosłych
Prowadzenie: Andrzej Friedman, Urszula Fiszer

 • Artur Bystrzyński, Magdalena Kwaśniak-Butowska, Jarosław Sławek. Zaburzenia ruchowe w przebiegu zatrucia litem – opis przypadku
 • Magdalena Kwaśniak-Butowska, Marek Dąbrowski, Filip Przytuła, Jarosław Sławek. Drżenie w młodym wieku
 • Andrzej Bogucki. Ciężkie dyskinezy u 18-letniego pacjenta. Czy przyczyna została zidentyfikowana?
 • Paula Wildner, Kamil Budzeń, Piotr Janik. Pląsawica o nagłym początku
 • Justyna Kaczyńska, Piotr Janik. Ruchy mimowolne u pacjentki z zespołem CHARGE
 • Jakub Ubysz, Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Anna Zimny, Katarzyna Markowska, Sławomir Budrewicz. Zespół paranowotworowy z zapaleniem prążkowia jako pierwsza kliniczna manifestacja zaawansowanej choroby nowotworowej
 • Agata Kowalska, Monika Figura, Dariusz Koziorowski. Uogólniona dystonia – gdy diagnoza genetyczna ma znaczenie

16.00 Zamknięcie obrad

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).