Program

Otwarcie Kongresu

15.00 – 15.10

Sesja inauguracyjna

prowadzący:
Sławomir Budrewicz, Andrzej Friedman

15.10 – 15.30
Andrzej  Friedman

Choroba Parkinsona – terapie przyszłości

15.30 – 15.50
Jarosław Sławek

Blaski i cienie aktualnych terapii choroby Parkinsona

15.50 – 16.10
Dariusz Lewera
Sławomir Budrewicz

Wirtualny spacer po Wrocławiu śladami dawnej neurologii

16.10 – 16.25

Przerwa

Sesja plenarna I

Genetyka zaburzeń ruchowych

prowadzący:
Monika Rudzińska-Bar, Dariusz Koziorowski

16.25 – 16.45
Zbigniew Wszołek

Postęp w zrozumieniu ataksji
móżdżkowo-rdzeniowej typu 3

16.45 – 17.05
Dariusz Koziorowski

Czy wiedza na temat genetyki choroby
Parkinsona ma praktyczne znaczenie?

17.05 – 17.25
Monika
Rudzińska–Bar

Ataksje poddające się leczeniu

17.25 – 17.35

Dyskusja

17.35 – 17.50

Przerwa

Sesja satelitarna 1

Sesja firmy:

17.50 – 18.20
Magdalena
Boczarska-Jedynak

Pramipeksol czy ropinirol? Czym kierować się w wyborze agonisty dopaminy?

Sesja plenarna II

Sesja młodych neurologów

prowadzący:
Urszula Fiszer, Stanisław Szlufik, Andrzej Friedman

18.20 – 18.40
Stanisław Szlufik

Pierwsze kroki młodego neurologa w zaburzeniach ruchowych - od czego zacząć?

18.40 – 19.50

Sesja doktoratów wyróżnionych

prowadzący:
Urszula Fiszer, Andrzej Friedman

18.40 – 18.50
Wojciech Pietraszko

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

Ocena zaburzeń pozaruchowych obejmujących przewód pokarmowy oraz poziomu greliny w chorobie Parkinsona po obustronnej stymulacji jądra niskowzgórzowego

18.50 – 19.00
Agnieszka
Górecka-Mazur

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

Ocena zaburzeń autonomicznych i jakości życia w chorobie Parkinsona przed i po obustronnej głębokiej stymulacji jądra niskowzgórzowego

19.00 – 19.10
Jarosław Dulski

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wpływ głębokiej stymulacji jąder niskowzgórzowych mózgu na zaburzenia pozaruchowe w chorobie Parkinsona ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń snu

19.10 – 19.20
Stanisław Szlufik

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Głęboka stymulacja mózgu i jej wpływ na postęp choroby Parkinsona w obserwacji długoterminowej

19.20 – 19.30
Natalia Madetko

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Ocena zaburzeń połykania i mowy w chorobie Parkinsona – korelacje wybranych parametrów klinicznych, endoskopowych i akustycznych

19.30 – 19.40
Piotr Alster

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Korelacja zmian morfologicznych i neuropsychologicznych parkinsonizmów atypowych w rozwoju zaburzeń zdolności poznawczych oraz depresji na przykładzie choroby Steele’a-Richardsona-Olszewskiego (PSP), zespołu korowo-podstawnego (CBS) oraz zaniku wieloukładowego (MSA)

19.40 – 19.50
Justyna Dutkiewicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowe metody oceny wybranych zaburzeń autonomicznych u osób z chorobą Parkinsona

19.50 – 21.05
Przerwa
20.05 – 21.15

Sesja wideoprezentacji

Prowadzący:
Urszula Fiszer
Andrzej Friedman

20.05 – 20.15
Stanisław Szlufik

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nagłe ruchy całego ciała i zaburzenia chodu

20.15 – 20.25
Paulina Papier

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zawsze po burzy wychodzi słońce

20.25 – 20.35
Paulina Papier

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Połowicze drżenie – tajemnica z pestką

20.35 – 20.45
Cecylia
Rajczewska-Oleszkiewicz
Piotr Janik

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zespół poruszających się palców stóp (ang. Moving Toes) u 28 letniej kobiety

20.45 – 20.55
Justyna Kaczyńska
Piotr Janik

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Negatywne zjawiska ruchowe (ang. negative motor phenomena) u dwojga pacjentów z zespołem Gillesa de la Tourette’a

20.55 – 21.05
Andrzej Bereza
Anna Zimny
Anna Dołgan
Paweł Urbanowski
Michał Paradowski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nietypowe kroki do rzadkiej diagnozy

21.05 – 21.15
Monika Figura

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nietypowe ruchy mimowolne

21.15 – 21.25
Magdalena
Wójcik-Pędziwiatr
Magdalena Doręgowska
Monika Rudzińska-Bar
Tomasz Tomaszewski

Katedra i Klinika Neurologii
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rzadka przyczyna zaburzeń chodu u 37 letniej kobiety

Sesja satelitarna 2

Sesja firm:

14.30 – 14.50
Jarosław Sławek
Jak rozpoznać stany OFF u pacjenta z zaawansowaną chorobą Parkinsona?
14.50 – 15.10
Dariusz Koziorowski
Optymalne postępowanie terapeutyczne w zaawansowanej chorobie Parkinsona
15.10 – 15.30
Małgorzata Dec-Ćwiek
Jakie korzyści osiągnie pacjent przy wczesnym rozpoznaniu spastyczności po udarze mózgu, co nowego w programie lekowym B.57? Algorytm postepowania dla spastyczności po udarze - klasyfikacja ryzyka Traffic light
15.30 – 15.45
Dyskusja
15.45 – 16.00
Przerwa

Sesja plenarna III

Badania podstawowe w chorobach neurozwyrodnieniowych

prowadzący:
Dorota Hoffman–Zacharska, Agata Mulak

16.00 – 16.20
Dorota
Hoffman–Zacharska
Sekwencjonowanie nowej generacji to nie wszystko – rodzaje podejścia w diagnostyce molekularnej zaburzeń ruchowych
16.20 – 16.40
Agata Mulak
Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie choroby Parkinsona
16.40 – 17.00
Monika
Rudzińska–Bar
Biomarkery w chorobie Parkinsona
17.00 – 17.10
Dyskusja

Sesja plenarna IV

Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego w chorobach
układu pozapiramidowego

prowadzący:
Anna Krygowska–Wajs, Tatiana Lewicka

17.10 – 17.30
Tobias Warnecke
Upper gastrointestinal symptoms in Parkinson's diesase
17.30 – 17.50
Anna Krygowska–Wajs
Zaburzenia czynności żołądka i jelit w chorobie Parkinsona i parkinsonizmach atypowych
17.50 – 18.10
Tatiana Lewicka
Zaburzenia odżywiania i leczenie żywieniowe w chorobie Parkinsona
18.10 – 18.20
Dyskusja
18.20 – 18.35
Przerwa

Sesja plenarna V

Kontrowersje w zaburzeniach ruchowych

prowadzący:
Joanna Siuda, Agnieszka Gorzkowska

18.35 – 19.05
Paweł Tabakow
Wykład sponsorowany

Ewa Koziorowska-Gawron

Zaawansowana choroba Parkinsona; leczenie operacyjne (DBS), a może terapia infuzyjna? 

19.05 – 19.35
Joanna Siuda
Sławomir Budrewicz
Parkinsonizm naczyniowy - czy istnieje?
19.35 – 20.05
Agnieszka Gorzkowska
Joanna Cholewa
Spontaniczna aktywność ruchowa czy rehabilitacja medyczna w chorobie Parkinsona
20.05 – 20.15
Dyskusja
20.15 – 21.00

Walne Zabranie Członków PTChPiIZR

21.00 – 21.45
Walne Zebranie Członków SSP PTN

Sesja dla pacjentów

Diagnoza - Leczenie - Rehabilitacja - Opieka

prowadzący:
Wojciech Machajek - Wiceprezes Fundacji Chorób Mózgu

10.00 – 10.05
Wojciech Machajek
Powitanie
10.05 – 10.30
Jarosław Sławek
Diagnoza i wczesne stadium leczenia choroby Parkinsona
10.30 – 10.55
Adam Siger
Rehabilitacja - nieodzowny czynnik w leczeniu choroby Parkinsona
10.55 – 11.20
Dariusz Koziorowski

Terapie leczenia /DBS, Duodopa i Apomorfina/ i prowadzenie pacjenta w zaawansowanej  postaci choroby Parkinsona

11.20 – 11.45
Anna Roszmann

Opieka nad chorym w zaawansowanej postaci choroby Parkinsona

11.45 – 12.00
Dyskusja

Sesja satelitarna 3

Sesja i warsztat firmy:

14.00 – 14.45
Monika Białecka
Miejsce inhibitorów COMT w terapii choroby Parkinsona
14.45 – 15.00
Przerwa

Sesja plenarna VI

Od objawu do rozpoznania

prowadzący:
Urszula Fiszer, Jolanta Florczak-Wyspiańska

Sesja pod patronatem firmy:

15.00 – 15.20
Monika Rudzińska-Bar
Drżenie
15.20 – 15.40
Urszula Fiszer
Zaburzenia sercowo-naczyniowe w chorobie Parkinsona
15.40 – 16.00
Jolanta
Florczak-Wyspiańska
Zaburzenia chodu, postawy i upadki
16.00 – 16.10
Dyskusja
16.10 – 16.20
Przerwa

Sesja plenarna VII

Neuroobrazowanie w zaburzeniach ruchowych
– spojrzenie neurologa i radiologa

prowadzący:
Andrzej Bogucki, Marek Sąsiadek

16.20 – 16.50
Joanna Bladowska
Joanna Siuda
Badania neuroobrazowe w różnicowaniu parkinsonizmów atypowych
16.50 – 17.20
Anna Zimny
Sławomir Budrewicz
Neuroobrazowanie w wybranych schorzeniach układu pozpiramidowego objawowych i warunkowanych genetycznie
17.20 – 17.50
Leszek Królicki
Agata Gajos
Na jakie pytania odpowiada badanie SPECT - DaTSCAN?
17.50 – 18.00

Dyskusja

18.00 – 18.15
Przerwa

Sesja satelitarna 4

18.15 – 19.00

Leczenie zaburzeń neuropsychiatrycznych w schorzeniach pozapiramidowych

18.15 – 18.40
Tomasz Sobów

Kiedy umysł podąża za ciałem - zaburzenia depresyjne i lękowe w chorobie Parkinsona

Wykład sponsorowany firmy:

18.40 – 19.00
Monika Białecka

Leczenie bezsenności okiem farmakologa z uwzględnieniem terapii eszopiklonem

Wykład sponsorowany firmy:

19.00 – 20.30

Diagnostyka i terapia zaburzeń ruchowych

19.00 – 19.25
Małgorzata Dec-Ćwiek

Badania obrazowe czynnościowe w diagnostyce chorób neurozwyrodnieniowych 

Wykład sponsorowany firmy:

19.25 – 19.45
Joanna Siuda

Terapie ratunkowe w chorobie Parkinsona

Wykład sponsorowany firmy:

19.45 – 20.10
Stefan Jun Groiss

The Why and How of Directional DBS 

Wykład sponsorowany firmy:

20.10 – 20.30
Iwona Sarzyńska-Długosz

Nowy Program Lekowy B.57–Leczenie spastyczności k. górnej i/lub k. dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej–zmiany od stycznia 2021 

Wykład sponsorowany firmy:

20.30 – 20.45

Dyskusja

Sesja plenarna VIII

 Sesja doktoratów

prowadzący:
Piotr Janik, Agata Gajos

08.30 - 08.40
Klaudia Plinta

 Oddział Neurologii i Udarowy B - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Ocena zaburzeń sakkadycznych oraz poziomu TGF beta i BDNF w chorobie Huntingtona

08.40 - 08.50
Katarzyna Knast

Oddział Neurologii i Udarowy - Vitomed Szpital Gliwice, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ocena częstości występowania i rodzajów zaburzeń ruchowych w zespołach otępiennych

08.50 - 09.00
Agnieszka Krzak-Kubica

Oddział Neurologii i Udarowy - Vitomed Szpital Gliwice, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zmiany echogeniczności jąder podkorowych w dystoniach pierwotnych oceniane metodą ultrasonografii przezczaszkowej

Sesja satelitarna 5

Sesja i warsztat firmy:

09.00 – 09.45
Monika Białecka

Praktyczne aspekty terapii pacjentów z chorobą Parkinsona z wykorzystaniem lewodopy – przypadki pacjentów

09.45 – 10.00
Przerwa

Sesja plenarna IX

Zaawansowane stadium schorzeń neurozwyrodnieniowych

prowadzący:
Jarosław Sławek, Andrzej Bogucki

10.00– 10.30
Angelo Antonini

Parkinson’s disease progression and consequences for the treatment

10.30 – 10.50
Jarosław Sławek

Dyskinezy w zaawansowanej chorobie Parkinsona - czy mają znaczenie?

10.50 – 11.10
Agata Gajos

Objawy pozaruchowe w zaawansowanej chorobie Parkinsona

11.10 – 11.30
Andrzej Bogucki

Opieka paliatywna w chorobie Parkinsona

11.30 – 11.40

Dyskusja

11.40 – 11.55

Przerwa

Sesja plenarna X

Od objawu do rozpoznania cd.

prowadzący:
Daniel Zielonka, Agata Gajos

11.55 – 12.15
Daniel Zielonka

Pląsawica jako objaw

12.15 – 12.35
Piotr Janik

Wokalizacja – nie tylko tik

12.35 – 12.55
Agata Gajos

Mioklonie

12.55 – 13.05

Dyskusja

Sesja plenarna XI

Diagnostyka neuropsychologiczna i zaburzenia czynnościowe
w schorzeniach pozapiramidowych

prowadzący:
Joanna Rymaszewska, Emilia Sitek

13.05 – 13.25
Joanna Rymaszewska

Psychogenne zaburzenia ruchowe
z perspektywy psychiatry

13.25 – 13.45
Emilia Sitek

Badanie neuropsychologiczne w kwalifikacji pacjenta z zaburzeniami ruchowymi do zabiegu DBS

13.45 – 14.05
Krzysztof Słotwiński

Profil neuropsychologiczny w parkinsonizmach atypowych

14.05 – 14.25
Jarosław Sławek

Zaburzenia behawioralne w chorobie Parkinsona

14.25 – 14.35

Dyskusja

14.35

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).